Uppsala universitet
Läs upp
Hoppa över länkar
UPPSALA UNIVERSITET : Inst. f. teknikvetenskaper

Välkommen till

Institutionen för teknikvetenskaper


Teknikvetenskap för ett bättre och hållbart liv
Vid Institutionen för Teknikvetenskaper bedrivs forskning av världsklass. Några av fokusområdena vid våra nio forskningsavdelningar är solceller, våg- och vindkraft, supraledare, nanoteknologi och mikrosystemteknik, signalbehandling, industriell utveckling, magnetism och biomaterial. Våra forskare undervisar de 3300 studenterna på våra 13 ingenjörsprogram. Den nära kopplingen mellan forskning och undervisning ger studenterna kunskaper som håller länge, även i branscher som ständigt förändras.

Du kan läsa mer om våra forskningsinriktningar under fliken "Forskning" till vänster. Under respektive avdelning hittar du även kontaktuppgifter till forskare inom området.
 
   Aktuellt
 

Forskning som gör nytta
Gemensamt för forskningen och utbildningen inom teknikvetenskaper vid Uppsala universitet är den nära kopplingen till samhällsnytta. Vi medverkar i en lång rad samhällsnära projekt, bland annat alzheimer, kronisk smärta, naturkatastrofer, trådlösa sensornätverk och bättre boende. Vi vill att vår kunskap ska göra nytta i samhället, ungefär som mediciner gör nytta i kroppen. Kanske kan vi förstärka samhället, så som läkemedel gör kroppen friskare?

Ett av våra fokusområden är energi och hållbarhet. Hur ska vi säkra framtidens energiförsörjning? Vi utvecklar förnybar energi och utreder hur dessa energikällor kan integreras i elnätet och i samhället genom effektiva innovationsprocesser; vi tar fram tekniker för effektivare energikonsumption i hushåll och industri, utforskar miljövänlig nanoteknik för byggnader, tar fram batterier som helt består av förnybara material och mycket mer.

Vill du utbilda dig inom ett område där du kan göra utveckla forskning och teknik som gör nytta för samhället?

Läs mer om våra kurser och utbildningar till vänster under Grundutbildning samt på www.uu.se.
 

 
 
Fler nyheter