Institutionen för teknikvetenskaper

Ny doktorandtjänst

2017-09-07

Solcellsgruppen söker en doktorand inom syntes av tunnfilmssolceller med högt bandgap.

Mer information

Aktuellt