Institutionen för teknikvetenskaper

Disputation Hao Huang

  • Datum: –13.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Polhemsalen
  • Kontaktperson: Maria Strömme
  • Disputation

Disputation : Hao Huang, avd för nanoteknologi och funktionella material, ”Quinone-pyrrole dyad based polymers for organic batteries – From design to application”. 21 april kl 9.15, Polhemsalen. Opponent : Professor Olle Inganäs, Biomolekylär och organisk elektronik, Linköpings universitet.