Institutionen för teknikvetenskaper

Docentföreläsning Lena Klintberg

  • Datum: 31 mars, kl. 13.15–15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 2001
  • Kontaktperson: Klas Hjort
  • Docentföreläsning

Docentföreläsning: Tekn dr Lena Klintberg, avd för mikrosystemteknik, ”Hur rör sig träd och växter?”. 31 mars kl 13.15, Å2001. Ordförande: Professor Klas Hjort. Docenturnämndens representant: Professor Hana Barankova. Föreläsningen ges på svenska.