Institutionen för teknikvetenskaper

Disputation Jonas Nøland Kristiansen

  • Datum: –17.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen
  • Kontaktperson: Urban Lundin
  • Disputation

Disputation: Jonas Nøland Kristiansen, avd för elektricitetslära, ”A new paradigm for large brushless hydrogenerators: Advantages beyond the static system”. 10 maj 13.15, Häggsalen. Opponent: Professor Phil Mellor, Department of Electrical & Electronic Engineering, University of Bristol, UK.