Institutionen för teknikvetenskaper

Disputation Nicole Carpman

  • Datum: 2017-05-31 kl 09:15 13:00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen
  • Kontaktperson: Emma Holmberg
  • Disputation