Institutionen för teknikvetenskaper

Disputation Changqing Ruan

  • Datum: 2017-10-13 kl 09:30 13:00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Polhemsalen
  • Kontaktperson: Changqing Ruan
  • Disputation

Disputation: Changqing Ruan, avd för nanoteknologi och funktionella material, “Functionalization, characterization and applications of oxidized nanocellulose derivatives”. 13 oktober kl 9.30, Polhemsalen. Opponent: Professor Aji Mathew, Institutionen för material- och miljökemi, Stockholms universitet.