Institutionen för teknikvetenskaper

Disputation Dalina Johari

  • Datum: 2017-12-11 kl 13:00 17:00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen
  • Kontaktperson: Vernon Cooray
  • Disputation