Människan och vår miljö

Mikrosystem i samhällets tjänst

Mikrosystem används i det dagliga livet och stödjer alla delar av vårt samhälle - från vår världs mega-utmaningarna till spel och underhållning. Idag är de två stora tillämpningsområdena för mikrosystem fordon och ihopkopplade sociala plattformar som smartphones och surfplattor. Det växer också snabbt inom medicinsk teknik och diagnostik. I en snar framtid förväntas miniatyriserade sensorer och aktuatorer ge stora fördelar till tre stora tekniktrender, Sakernas Internet, cyberfysiska system och robotik.

Vår forskning är mestadels inriktad mot mikrofluidik med tillämpningar inom miljöövervakning, medicinsk teknik och kroppsnära nätverk. För mer information kontakta Klas Hjort och Zhigang Wu.

.