Kurser

I våra kurser får du lära dig vilka effekter som uppstår vid miniatyrisering och hur mikro och nanoteknik kan användas inom teknik och naturvetenskap. Vi ger kurser både på grundutbildningsnivå och på forskarnivå och tar emot examensarbetare. Avdelningen för mikrosystemteknik har även kursansvar för ett par andra kurser.

Mikro- och nanoteknik II (5 hp 1TE018)

Halvledartekniken har revolutionerat elektronikindustrin och idag kostar det mindre att tillverka en kiselbaserad transistor än att trycka en bokstav i en bok. Inom kemi och biokemi har mikro- och nanotekniken bidragit till att nya analysmetoder tagits fram och att gamla metoder förfinats. Mikrostrukturerade chip gör det t ex möjligt att från ytterst små prov utföra DNA-analyser. Ofta används polymera material för att få ner kostnaderna. I kursen blandas teori med laborativt arbete och tyngdpunkten ligger på:

  • Halvledarteknik
  • Kemiska sensorer
  • Mikrofluidik 

Undrar du över något är det bara att Kontakta Kursansvarig.