Kurser

I våra kurser får du lära dig vilka effekter som uppstår vid miniatyrisering och hur mikro och nanoteknik kan användas inom teknik och naturvetenskap. Vi ger kurser både på grundutbildningsnivå och på forskarnivå och tar emot examensarbetare. Avdelningen för mikrosystemteknik har även kursansvar för ett par andra kurser.

Projektkurs i mikro-och nanoteknik (10 hp, 1TE072)

Både i industrin och på universtet bedrivs forskning oftast i form projekt där alla i gruppen bidrar med sin kompetens. I denna kurs får du chansen att i en projektgrupp, utveckla, designa, låta tillverka och utvärdera en egen komponent. Det finns möjlighet att fördjupa dig i de områden som intresserar dig och passar din profil och du får tillämpa kunskaper från tidigare kurser i utbildningen. I kursen kommer du själv ta fram de konstruktions och tillverkningsunderlag som behövs för att tillverka komponenten som du ska utveckla. Komponenten ska sedan utvärderas och de experimentella resultaten jämförs med specifikationer och simuleringar som tagits fram under designfasen. Förkunskapskraven är att du ska ha gått mikro- och nanoteknik I. Undervisningen sker främst i form av projektmöten och seminarier.