Institutionen för teknikvetenskaper

Vågkraftanläggning ansluten till svenska kraftnätet

2016-01-07

Före sjösättningen av ställverket

Foto/bild: Seabased

Företaget Seabased, som bygger på forskning vid Uppsala universitet, har tagit ett viktigt steg i utvecklingen mot en fullskalig vågkraftspark. I december kopplades det 120 ton tunga undervattensställverket till det ordinarie kraftnätet.

Läs mer.

Nyheter