Institutionen för teknikvetenskaper

Student - kontakta oss

Ämneskoordinator och Studierektor: Lars Ericsson, rum Å1312

Studierektor: Ilia Katardjiev, rum Å1316

Studievägledare:

  • Nóra Masszi (Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik och högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik)

018-4713080, email: studievagledare-EI@uadm.uu.sestudievagledare-E@uadm.uu.se, Ångströmlaboratoriet, Hus 1, våning 3, rum 1315 
Besökstider: ti-to-fre 10:30 - 12:00​

  • Juan de Santiago (Masterprogrammet i Industriell ledning och innovation samt masterprogrammet i förnybar elgenerering)
018-471 3173, email: studievagledare@teknik.uu.se Ångströmlaboratoriet, Hus 1, våning 3, rum 1318: 
På kontoret ons-fre, boka tid på www.teknat.uu.se/boka 

Studieadministration:

Studentservicedisken på Ångström
Ger upplysningar i praktiska och administrativa frågor angående programmen

Studentservicedisken på Gotland
Ger upplysningar i praktiska och administrativa frågor angående programmen

Teknat Studentwebb
Här finns information om allt ifrån anmälan till kurs till karriärtips för alla studenter inom teknik och naturvetenskap