Institutionen för teknikvetenskaper

Student - kontakta oss

Ämneskoordinator och Studierektor: Lars Ericsson

Studierektor: Ilia Katardjiev

Studievägledare:

018-4713080, email: studievagledare@teknik.uu.se Ångströmlaboratoriet, Hus 1, våning 3, rum 1315 
Besökstider: må-ti-fre 10:30 - 12:00​

018-471 3173, email: studievagledare@teknik.uu.se Ångströmlaboratoriet, Hus 1, våning 3, rum 1318: 
På kontoret ons-fre, boka tid på www.teknat.uu.se/boka 

Studieadministration:

Studentservicedisken på Ångström
Ger upplysningar i praktiska och administrativa frågor angående programmen

Studentservicedisken på Gotland
Ger upplysningar i praktiska och administrativa frågor angående programmen

Teknat Studentwebb
Här finns information om allt ifrån anmälan till kurs till karriärtips för alla studenter inom teknik och naturvetenskap