Institutionen för teknikvetenskaper

Syntes och karaktärisering av biomaterial

Huvudansvariga: Prof. Håkan Engqvist och Docent Wei Xia

Vi utvecklar biokeramer och metalliska legeringar för dentala och ortopediska tillämpningar, samt för läkemedelsleverans. Till exempel forskar vi på injicerbara, resorberbara keramer för benregenerering, och tekniska keramer som kiselnitrid undersöks som starka, biokompatibla alternativ till polymerer och metaller i vissa hårdvävnadstillämpningar. Vi utvecklar även keramiska material för kontrollerad och missbrukssäkrad läkemedelsleverans. Vi forskar även på legeringar och keramiska beläggningar för hårdvävnads- och ledimplantat. Detta inkluderar legeringsutveckling men även utveckling av nötningsbeständiga beläggningar för t.ex. tidig beninväxt och antibakteriella effekter.

Biologisk utvärdering

Exempelprojekt

  • Additiv tillverkning av biomaterial
  • Keramiska cement för benapplikationer
  • Byggställningar för ryggmärgsregenerering
  • Helt biokompatibla kiselnitridkeramer för ryggtillämpningar
  • Glaskeramer för dentala tillämpningar
  • Keramer för läkemedelsleverans
  • Antibakteriella titanbaserade legeringar
  • Kiselnitridbeläggningar för minskad nötning och ökad biokompatibilitet hos höftledsimplantat