Teknikvetenskaper

Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet. Vi är verksamma vid Ångströmlaboratoriet och även vid Campus Gotland. Läs mer om institutionen

Tekniska utbildningar

Vi bedriver undervisning på så gott som alla civil- och högskoleingenjörsprogram. Vi ansvarar också för kandidatprogrammet i Ledarskap - kvalitet - förbättring samt masterprogram inom, Förnybar elgenerering och Industriell ledning & innovation. Förutom en mängd kurser som endast ges inom ramen för ingenjörsprogrammen så ger vi följande fristående kurser. Mer information om studier på grund- och avancerad nivå hittar du på universitetets centrala utbildningssidor.

För dig som vill fördjupa dig inom något av våra områden och själv forska erbjuder vi forskarutbildning.

Forskning

MÖT VÅRA FORSKARE

Grönalgen som blev ett miljövänligt batteri, en bärare av läkemedel och en ny separationsmetod för biomolekyler...
Läs intervju med Albert Mihranyan
Fler forskarprofiler

På Institutionen för teknikvetenskaper finns följande avdelningar: Elektricitetslära, Fasta tillståndets elektronik, Fasta tillståndets fysik, Industriell teknik, Kvalitetsteknik, Mikrosystemteknik, Nanoteknologi och funktionella material, Signaler och system, Tillämpad materialvetenskap och Tillämpad mekanik. Vi är delaktiga i flera större forskningssamarbeten tillsammans med forskare inom andra institutioner och universitet. Våra forskare har tillgång till omfattande infrastruktur varav Mikrostrukturlaboratoriet (Myfab/MSL) kan nämnas som den enskilt största.

Är du inte själv forskare men vill veta mer om vad vi forskar om? Ta då del av vår populärvetenskapliga presentationer som beskriver några större temaområden som inkluderar en stor del av vår forskning.