Tekniska sektionen

Från den första januari 2020 delades institutionen för teknikvetenskaper upp i tre nya institutioner:

Institutionen för materialvetenskap
Institutionen för elektroteknik
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Om oss och de nya institutionerna