Dissertation Bo Tian

  • Date: –17:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Häggsalen
  • Contact person: Mattias Strömberg
  • Disputation

Disputation: Bo Tian, avd för fasta tillståndets fysik, “Magnetic Nanoparticle Based Biosensors for Pathogen Detection and Cancer Diagnostics”. 4 maj kl 13.15, Häggsalen. Opponent: Assoc Prof Hakho Lee, Center for Systems Biology, Harvard University, USA.