Disputation: Andreas Mattsson, ”Infrared spectroscopy studies of adsorption and photochemistry on TiO2 surfaces

Disputation: Andreas Mattsson, Department for Solid Physics, ”Infrared spectroscopy studies of adsorption and photochemistry on TiO2 surfaces: From single crystals to nanostructured materials”. 21 november kl 9.15, Häggsalen. Opponent: Docent Per-Anders Carlsson, Institutionen för Kemi och Kemiteknik, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.