News


Prof. Vernon Cooray blir hedersdoktor på Sri Lanka

2015-11-19

Vernon Cooray, professor i elektricitetslära vid institutionen för teknikvetenskaper, har utnämnts till hedersdoktor vid University of Colombo på Sri Lanka

Vernon Cooray har under många år varit engagerad i att bygga upp ett åskforskningsprogram på Sri Lanka – ett forskningsprogram som nu är internationellt välkänt med ett välutrustat lab. 

– Just nu driver vi ett forskningsprojekt kring tropisk åska tillsammans med stöd från Vetenskapsrådet, berättar Vernon Cooray.

Åskforskningen i Sri Lanka har byggts upp inom Uppsala universitets International Science program (ISP) som långsiktigt stöttar utvecklingsländers uppbyggnad av vetenskaplig kompetens inom matematik, fysik och kemi.