Våra forskningsområden

Forskningen vid avdelningen är fokuserad i två områden: elektronik för hållbar energianvändning och smart elektronik för framtidens samhälle, och bedrivs bland annat inom projekt om tunnfilmssolceller, elektroniska, optoelektroniska, termoelektriska och mekaniska biosensorer samt dess sensorsystem; flexibel elektronik; mikrovågsteknik för diagnostik och övervakning, såsom icke-invasiva sensorer och trådlösa inom-/utomkroppsliga sensornätverk; energieffektiva komponenter; och tunnfilmsteknologier.

Läs mer