Populärvetenskaplig presentation

Utvecklingen av elektronik har under de senaste 50 åren varit hisnande, och med en enorm betydelse för vårt samhälle idag. Avdelningen för FTE forsätter att bedriva forskning i området för att utveckla nya metoder, material, komponenter, sensorer och solceller.

Forskningen är fokuserad i två områden: elektronik för hållbar energianvändning och smart elektronik för framtidens samhälle.