Syntes och karaktärisering av tunna filmer a FeS2

Utförligare beskrivning av examensarbetet finns på engelska.

Impedanspektroskopi för utveckling av tunnare och starkare glas

Utförlig beskrivning av examensarbetet finns på engelska.

Tillverkning och utvärdering av multilagerstruktur för fotokatalytiska tillämpningar

Fullständig beskrivning av examensarbetet finns på engelska.