Kalendarium

Docentföreläsning Joakim Munkhammar

  • Datum: 5 september, kl. 09.00–11.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen
  • Föreläsare: Fil dr Joakim Munkhammar
  • Kontaktperson: Ewa Wäckelgård
  • Docentföreläsning

Titel: ”Elbilsladdning i rum och tid”

Sammanfattning:

Antalet elbilar i trafiken ökar världen över och dessa är i behov av en välplanerad laddinfrastruktur som kan försörja fordonen med elektricitet med rätt effekt i rätt tid.

De första elbilarna introducerades i slutet av 1800-talet, men fick begränsad framgång då förbränningsmotorbilar framförallt hade längre räckvidd. Genom ökande oljepriser, ökade krav på reduktion av koldioxidutsläpp samt premiesystem så har elbilen genom forskning och utveckling de senaste decennierna genomgått en revolution i termer av prestanda och pris. Detta i sin tur har lett till ökade krav på en väl fungerande laddinfrastruktur.

Laddinfrastrukturens utformning är beroende av människors körvanor och elbilarnas design. Utmaningen är att undersöka data och matematiskt modellera det förväntade behovet av elbilsladdning, dels över tid och dels över rum, d.v.s. när och var elbilsladdning behövs. Vid forskningsfronten finns utmaningar kring att förutspå elbilsladdning för allt mellan en laddstation till en hel stad, utformningen av styrning för smart laddning och den stora utmaningen kring hur persontransportsystemet ska kunna ställa om till helt självkörande.

Avancerade matematiska modeller kombinerat med maskininlärning har tagits fram för att lösa problemen. Föreläsningen kommer behandla detta ämne med forskningen som utgångspunkt.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska/engelska.