Examensarbete för tillverkning och karaktärisering av guldnanopartiklar.

2015-06-05

Examensarbete för tillverkning och karaktärisering av guldnanopartiklar.

Examensarbete för tillverkning av guldnanopartiklar och karaktärisering av dess struktur samt optiska egenskaper. Läs mer under examensarbeten.