Examensarbete för funktionalisering av guldnanopartiklar

2015-06-10

Examensarbete för funktionalisering av guldnanopartiklar för att kunna använda dessa som en jonsensor. Mer information finns under examensarbeten.