Doktorandkurs i magnetism och magnetiska material

2015-10-19

Doktorand kurs (5 hp) i Magnetism och magnetiska material baserad på boken av J M D Coey.

Doktorand kurs (5 hp) i Magnetism och magnetiska material baserad på boken av J M D Coey.

Kursen ges på engelska. Gruppdiskussioner två timmar/vecka från 3:e November 2015 till 24:e Februari 2016.

Examination: Aktivt deltagande i gruppdiskussionerna, individuella projekt

Intresserad? Kontaktat klas.gunnarsson@angstrom.uu.se