Ruitao Wen har tilldelats pris från Torsten Thoréns stiftelse för miljövänlig forskning

2015-12-16

Ruitao Wen har tilldelats pris från Torsten Thoréns stiftelse för miljövänlig forskning för sitt arbete med  tunna elektrokroma beläggningar. Dessa filmer kan användas som komponenter i s.k. smarta fönster vars optiska egenskaper kan ändras gradvis och reversibelt med en pålagd elektrisk spänning.

Priset ges till Ruitao Wen med följande motivering:

RUI-TAO WEN antogs som doktorand i Fasta Tillståndets Fysik vid institutionen for teknikvetenskaper, Uppsala Universitet i november 2011. Hans disputation är planerad till 14 januari 2016. Wens forskning gäller elektrokroma tunna ytbeläggningar deponerade med sputterteknik. Studierna innefattar främst elektrokemiska och optiska egenskaper hos materialen. De studerade materialen är av stor betydelse som komponenter i s.k. smarta fönster, vilkas genomskinlighet kan varieras gradvis och reversibelt med en pålagd elektrisk spänning. Wen har studerat filmer av NiO, Ir02 samt blandningar av dessa. Inblandning av en mindre mängd Ir02 i nickeloxiden förbättrar drastiskt dess hållbarhet under upprepad cykling mellan ljust och mörkt tillstånd. Under senare tid har Wens arbete inriktats mot hållbarhet av elektrokroma skikt. Han har kunnat kvantifiera degradationen av den elektrokroma effekten under upp till 10 000 cykler i NiO. Han har gjort den oväntade upptäckten att man genom en enkel elektrokemisk behandling kan regenerera degraderade elektrokroma filmer. Detta är hans mest uppmärksammade resultat och detta excellenta arbete har nyligen publicerats i Nature Materials (14 (2015) 996-1001). Han har också visat (genom ERDA-studier i samarbete med avd. for Jonfysik) att orsaken till regenereringen är att hårt bundet Li som ansamlats i skiktet kunnat extraheras igen.