Licenciatseminarium

2016-05-03

Rasmus Luthander har sitt licenciatseminarium med titeln "Improved self-consumption of photovoltaic power in buildings - Storage, curtailment and grid simulations” den 20:e maj kl 13:15 i sal 2001 på Ångströmlaboratoriet.