Snabb och hyperkänslig detektion av Zika virus med hjälp av magnetisk utläsning

2016-06-30

Tian Bo, Peter Svedlindh och Mattias Strömberg med flera har nyligen i tidskriften Biosensors and Bioelectronics publicerat en spännande artikel om snabb och hyperkänslig detektion av Zika virus med hjälp av magnetisk utläsning. För mer information, gå till http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095656631630625X