Disputation - Delphine Lebrun

2016-09-08

Delphine Lebrun försvarar sin avhandling med titeln "Photonic crystals and photocatalysis. Study of titania inverse opals" den 3:e Oktober kl 13:15 i sal ITC 2247 på Polacksbacken.