Kollektiv dynamik av magnetiska nanostrukturer

2016-11-29

Mikael Andersson, Per Nordblad och Roland Mathieu med flera har nyligen visat hur den kollektiva dynamiken i en struktur bestående av växelverkande magnetiska nanoöar kan manipuleras. Mer information finns att läsa i den publicerade artikeln, http://www.nature.com/articles/srep37097 , samt i Uppsala universitets pressmeddelande, www.uu.se/press/pressmeddelanden/pressmeddelande-visning/?id=3624&area=3,8&typ=pm&lang=sv