Doktorandtjänst inom experimentell halvledarkatalys, speciellt elektroniska och ljusinducerade processer för vattenrening

2017-01-21

Forskning på nanomaterial relevanta för energi- och miljötillämpningar är väletablerad vid Avdelningen för Fasta tillståndets fysik på Ångströmlaboratoriet. I många fall är det materialens elektroniska egenskaper som ger den eftersträvade funktionaliteten. Halvledarmaterial är den klass av material som idag används i en rad ”gröna”, eller s.k. CleanTech teknologier, såsom: PV solceller, fotoelektrokemiska solceller, vattenspjälkning, artificiell syntes av kolväten, och vattenrening. Gemensamt för dessa är att elektroniska excitationer och elektrontransport utnyttjas i respektive tillämpning. Forskning på optiska och elektroniska egenskaper hos halvledamaterial är nyckeln till att förstå och skapa nya material, materialkombinationer och anordningar för ”gröna” tillämpningar

Information om projektet: Forskningsprojektet är av grundläggande karaktär, men kommer att genomföras i samarbete med andra doktorander på avdelningen som arbetar med mer tillämpade problem. Projektet innefattar mätningar och analys av elektroniska och optiska materialegenskaper hos halvledare av speciellt metalloxider, och kombinationer av dessa. Du kommer att delta både i nano-tillverkning av låg-dimensionella halvledare samt mäta på material från andra forskare. Det aktuella projektet syftar till att ge en fundamental förståelse av elektroniska egenskaper i nya klasser av halvledarmaterial, speciellt lågdimensionella metalloxider begränsade i 1D, 2D och 3D (tunna filmer, trådar och partiklar) där elektroniska excitationer, elektrontransport och yt-reaktioner i dessa material kommer studeras. I doktorandprojektet ingår utveckling av spektroskopiska och elektriska metoder, ytprob-mikroskopi, dataanalys och teoretisk modellering.

Till vår forskargrupp söker vi dig som är nyfiken och som gärna vill anta nya utmaningar. Du kommer att delta i mycket spännande forskning som är av stor betydelse för framtida energi- och miljötillämpningar.

Kvalifikationskrav: Lämpliga kandidater har civilingenjörsexamen med inriktning mot teknisk fysik, kemiteknik med materialvetenskap inriktning, eller liknande. Vi kräver god muntlig och skriftlig färdighet i engelska. Kunskaper inom optik är meriterande. Doktorandanställningen är på fyra år men kan förlängas till maximalt fem år inklusive institutionstjänstgöring på som mest 20% (normalt undervisning). Ytterligare information finns på avdelningens hemsida, http://teknik.uu.se/solid-state-physics institutionens hemsida, http://www.teknik.uu.se och teknisk naturvetenskaplig fakultets hemsida http://www.teknat.uu.se.

Ytterligare information om tjänsten samt ansökningsförfarande finns på universitets hemsida http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=131605

Sista ansökningsdag är 31 januari 2017.