Optomagnetisk detektion av mikro-RNA

2017-02-09

Tian Bo, Zhen Qiu, Peter Svedlindh och Mattias Strömberg har nyligen publicerat en artikel om optomagnetisk detektion av mikro-RNA i ACS Nano. För mer information, se följande länk:

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.6b07763