Disputation - Mikael Andersson

2017-05-22

Mikael Andersson kommer att försvara sin avhandling "Interacting Magnetic Nanosystems - An Experimental Study of Superspin Glasses" fredagen den 2:a juni kl 13:15 i Siegbahnsalen.