Docentföreläsning: Magnetiska nanopartiklars biomedicinska tillämpningar

2017-11-09

Institutionen för teknikvetenskaper inbjuder härmed alla intresserade till docentföreläsning i ämnet teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik.

Föreläsare: Tekn dr Mattias Strömberg

Titel: Magnetiska nanopartiklars biomedicinska tillämpningar

Datum: Torsdag den 7 december 2017 kl. 14.00

Plats: Å80101

Ordförande: professor Gunnar Niklasson

Docenturnämndens representant: professor Hana Baránková

Föreläsningen ges på svenska.

Sammanfattning: En kolloidalt stabil dispersion av magnetiska nanopartiklar brukar benämnas ferrofluid. Framställningen av ferrofluider tog fart på allvar under sent 1960-tal. Under 1980-talet började ferrofluider användas för biomedicinska tillämpningar och alltsedan dess har forskningen kring dessa applikationer exploderat. Magnetiska nanopartiklar för biomedicinska tillämpningar består vanligtvis av en kärna av ett magnetiskt material omgiven av ett icke-magnetiskt hölje av en polymer. Den magnetiska kärnan möjliggör att partiklarna kan manipuleras av ett yttre pålagt magnetfält och polymerhöljet kan konjugeras med biomolekylära prober (t.ex. antikroppar och DNA) vilket ger partiklarna en biomedicinsk funktionalitet.

Föreläsningen kommer att inledas med en kort beskrivning av grundläggande egenskaper för magnetiska nanopartiklar, därefter följer en översikt över de fem vanligaste biomedicinska användningsområdena för magnetiska nanopartiklar (bioseparering, läkemedelsadministrering, magnetresonansavbildning, hypertermi och magnetiska biosensorer) och slutligen görs några nedslag i föreläsarens egen forskning om magnetiska biosensorer.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska.

Välkomna!