Disputation - David Lingfors

2017-12-08

David Lingfors kommer att försvara sin avhandling "Interacting Solar Variability Assessment in the Built Environment: Model Development and Application to Grid Integration" torsdagen den 21:a december kl 13:15 i Häggsalen.