Disputation - Serkan Akansel

2018-04-23

Serkan Akansel kommer att försvara sin avhandling "Magnetization Dynamics in Ferromagnetic Thin Films: Evaluation of Different Contributions to Damping in Co2FeAl and FeCo Film Structures" torsdagen den 3:e maj kl 13:15 i Polhemssalen.