Elbilsladdning i rum och tid

2018-08-15

Institutionen för Teknikvetenskaper inbjuder härmed alla intresserade till docentföreläsning i ämnet Teknisk Fysik.

Föreläsare: Fil dr Joakim Munkhammar
Titel: ”Elbilsladdning i rum och tid”
Datum: Onsdagen den 5 september, 2018, kl. 09:00 (prick kl 09:00, tag plats innan!)
Plats: Häggsalen, Ångströmlaboratoriet
Ordförande: prof. Ewa Wäckelgård
Docenturnämndens representant: prof. Hana Barankova

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska/engelska