Disputation - Andreas Mattsson

2018-10-29

Andreas Mattsson kommer att försvara sin avhandling med titeln "Infrared spectroscopy studies of adsorption and photochemistry on TiO2 surfaces: From single crystals to nanostructured materials" onsdagen den 21:a november kl 09:15 i Häggsalen.