Disputation - Rasmus Luthander

2018-11-07

Rasmus Luthander kommer att försvara sin avhandling med titeln “Self-consumption of photovoltaic electricity in residential buildings” torsdagen den 29:e November kl 13:15 i Häggsalen.