Disputation JunXin Wang

2019-02-15

JunXin Wang kommer attt försvara sin avhandling med titeln "Angle dependent light scattering of functional nanoparticle composites" fredagen den 8:e Mars kl 13:15 i Polhemsalen.