Docentföreläsning: Shedding light on new perovskite solar cell materials

2019-03-27

Institutionen för Teknikvetenskaper inbjuder härmed alla intresserade till docentföreläsning av Meysam Pazoki i ämnet teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik, torsdagen den 11:e april 2019 kl. 9.00 i sal Å4001.

Perovskit-solcellsmaterial har nyligen fått en ökad relevans för applikationer i lågkostnadssolceller med hög effektivitet. De har kallats "Nästa stora händelse inom solcellsteknik", där deras spektakulära fysiska egenskaper gör dem till lovande kandidater för tunnfilm- och tandemsolceller. I denna föreläsning presenteras grunderna, fördelarna och nackdelarna med perovskit-solcellsenheter och vägar för att hitta nya perovskit-solcellsmaterial med förbättrade prestanda.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på engelska.