Licenciatseminarium

2019-04-08

David Langhammer kommer fredagen den 12:e april klockan 10:15 i sal Å2005 att presentera sin licenciatavhandling med titeln "Adsorption and reactions of sulfur dioxide on TiO2 surfaces: Fundamental studies on single crystals and nanoparticles"