Disputation: Zhen Qiu

2019-05-09

Tisdagen den 21:a Maj, klockan 13:15 i Polhemsalen försvarar Zhen Qiu sin avhandling med titeln "Transition metal-based electrocatalysts for alkaline water splitting and CO2 reduction". Avhandlingen i dess helhet kan läsas på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-380575