Populärvetenskapliga presentation

Populärvetenskaplig presentation -  Vid institutionen bedriver vi bred forskning med det övergripande målet att lösa tekniska problem relaterade till hälso- och energifrågor för att möjliggöra en hållbar och bättre framtid. Verksamheten spänner över grundläggande studier på atomär nivå upp till tillämpningar på hög systemnivå. Särskilda styrkeområden är mikro- och nanoteknologi, materialvetenskap samt energisystem. Här är populärvetenskapliga presentationer om några forskningsområden.

Framtidens hållbara energiförsörjning

En av de största utmaningarna för mänskligheten är att tillgodose dagens och framtidens ökande energibehov, utan negativ klimatpåverkan och utarmning av jordens naturresurser. Vid institutionen bedrivs därför omfattande forskning om förnybar energigenerering. Hur vi genom ny teknik bäst tar vara på den förnybara energin i vattnet, från solen och vinden.
Klicka här för att läsa fortsättningen på texten

Smart teknik för bättre hälsa

Den snabba utvecklingen av mikro- och nanoteknik har inneburit många tillämpningar som underlättar för oss; vem har inte en "smart-phone" idag, som vi knappt inte kan vara utan? Men tekniken kan också användas inom andra områden som t ex hälsa. Vid institutionen bedrivs forskning i flera hälsorelaterade projekt där tekniken används för att förbättra eller skapa helt nya tillämpningar.
Klicka här för att läsa fortsättningen på texten