Framtidens hållbara energiförsörjning

En av de största utmaningarna för mänskligheten är att tillgodose dagens och framtidens ökande energibehov, utan negativ klimatpåverkan och utarmning av jordens naturresurser. Vid institutionen bedrivs därför omfattande forskning om förnybar energigenerering. Hur vi genom ny teknik bäst tar vara på den förnybara energin i vattnet, från solen och vinden.

Vågkraft

En av samhällets största utmaningar är hur den framtida energiförsörjningen ska kunna garanteras på ett hållbart och säkert sätt. Havsvågor har potential att bidra till en betydande del av världens elektricitetsproduktion. 

Uppsala universitet är världsledande inom vågkraftsforskning och har den största forskargruppen inom området. Gruppens forskningsanläggning utanför Lysekil på västkusten är en av få forskningsanläggningar i världen för fullskaliga vågkraftverk i verkliga miljöer till havs.

Vindkraft

Ett ökat globalt elbehov tillsammans med oron för sinande icke-förnybara energikällor och klimatförändringar har fått samhället att rikta intresset mot alternativa energikällor. Att producera el från vindens energi ger inga utsläpp och förbrukar inget bränsle.

Vid Uppsala universitet studerar vi i huvudsak vertikalaxlade vindkraftverk, där bladen roterar kring en vertikal axel till skillnad från konventionella vindkraftverk där bladen roterar horisontellt.

Solenergi

Solen är en nästan oändlig energikälla som varje dag, år ut och år in bestrålar jorden med mängder av energi. Tänk om vi bara kunde ta tillvara på en bråkdel av det så skulle vi kunna förse hela jordens behov av energiförsörjning. Med solceller kan solens energi omvandlas till elektrisk energi. Vid institutionen bedriver vi forskning om hur vi kan framställa effektiva och billiga solceller med hjälp av tunnfilmsteknik.


Läs mer om forskningen inom området

Läs mer på våra olika forskande avdelningar.                

Utbildning

Tycker du att det här är intressant och vill lära dig mer? Läs mer om våra utbildningar.