Lediga tjänster: 3 doktorandtjänster inom industriell teknik

2018-05-04

3 doktorandtjänster inom industriell teknik med inriktning mot

-      innovation & innovationsprocesser

-      organisation och ledning av projekt

-      teknikbaserat entreprenörskap

vid Avdelningen för Industriell teknik, Institutionen för teknikvetenskaper, Ångströmlaboratoriet, med tillträde hösten 2018.

Läs mer här

Nyheter