Examensarbete

Är du intresserad av att skriva ditt examensarbete på Indtek? Då är du välkommen att kontakta David Sköld, examinator och kursansvarig för examensarbeten.

Du kan också ladda ner information om hur det går till att skriva examensarbetet på Indtek här. Det generella regelverket för examensarbeten på Uppsala Universitet finns här. Ansökningsblanketten för MILI-studenter finns här

Examensarbetet ska täcka de nationella examensmålen, och en bedömning av detta görs med den här bedömningsmallen.

Det kan vara en god idé att titta lite på examensarbeten som skrivits på Indtek tidigare. Gärna examensarbeten inom ungefär samma fält som du själv tänker dig att skriva. Vill du göra detta, är det bara att klicka här: Se lista över tidigare utförda examensarbeten