Industriell projektledning 2019/2020 (5 hp)

HT19, 33 %, Campus

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 3 november 2019

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-14447 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Ges endast inom program.

VT20, 33 %, Campus

Startdatum: 20 januari 2020

Slutdatum: 22 mars 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-64483 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Ges endast inom program.

Behörighet: 40 hp inom teknik/naturvetenskap.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 10833 kr

Studieavgift, totalt: 10833 kr

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper i organisering och ledning av projekt inom teknikintensiva näringar. Metodik och terminologi för planering, uppföljning och styrning presenteras och exemplifieras. Externa gästföreläsare bidar till att förena de teoretiska kunskaperna med praktiska erfarenheter och perspektiv från olika industrigrenar och verksamheter. Kursen består av föreläsningar och en gruppuppgift där olika projektrelaterade kunskaper och färdigheter övas.

Mer information

Kontakt

Institutionen för teknikvetenskaper

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 534, 751 21 UPPSALA

Fax: 018-471 3270

Juan de Santiago

E-post: studievagledare@teknik.uu.se

Telefon: 018-471 3173