Kundfokuserad produktutveckling 2019/2020 (5 hp)

VT20, 33 %, Campus

Startdatum: 20 januari 2020

Slutdatum: 22 mars 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-64481 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Ges endast inom program.

Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Mer information

Kontakt

Institutionen för teknikvetenskaper

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 534, 751 21 UPPSALA

Fax: 018-471 3270

Juan de Santiago

E-post: studievagledare@teknik.uu.se

Telefon: 018-471 3173